Tvoja

МАКЕДОНИЈА И ТВОЕ МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ

Изборна Единица 2

1. МАРЈАНОВИЌ ЃОРЃЕ
Роден 1939 год. – професор по Кривично право, основач на Лигата за демократија, дисидент од времето на комунизмот. Дипломирал на правниот факултет во Скопје, магистрирал во Загреб а по докторирањето во Скопје бил редовен професор на правниот факултет.

2. СТОЈАНОВСКИ ТРПЕ
Роден 1958 година. Доктор на општествени науки, редовен професор  на Факултетот за безбедност во Скопје. Работел во Министерството за внатрешни работи на Македонија повеќе од 30 години, на бројни позиции. Последната работна позиција во МВР била Помошник министер. Корисник на Фулбрајт програма „Улогата на полицијата во демократијата“  и престојувал на Temple University, Philadelphia, USA. Во 2003 година е корисник на NCS Фулбрајт програмата и работел на проект со наслов „Улогата на македонската полиција во постконфликтната ситуација од 2001 година“ на NorthEastern Univeristy, Boston, MA, USA. Од 2003-2008 година бил проектен координатор  лидер на европските проекти за советодавна помош во полициските реформи во Македонија. Трпе Стојановски е активен во НВО секторот. Од 2013 -2019 година бил претседател на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија. Во Националниот конвент на Македонија е национален експерт за Поглавјето 24 Правда, слободи, безбедност

3. ПЕТРОВИЌ ЕМИЛИЈА – КУКУЊАВСКА
Родена 1970 во Куманово. Дипломоран професор по математика. Вработена како професор во основно училипте и извршува функција одговорна на училиште (заменик директор).

4. КАДРИУ МЕНТОР
Роден 1975 година. Дипломиран филолог (англиски јазик и литература), Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Постдипломец на Дипломатски студии на ИЕ Универзитет. Асистент за миграции во Амбасадата на Шведска во Скопје. Граѓански активист во областа на човековите права и слободи.

5. КОСТОВСКА МАРИЈА
Родена 1973 година. Новинар по професија, член на ЗНМ, повеќе од дваесет годишно работно искуство во непрофитен сектор  исклучиво во меѓународни организации, тука и во светот. По вокација писателка, пасиониран борец за универзални човекови права во хармонија со природата. Ја менаџирам неформалната група “Скопје бара чист воздух”

6. СТОЈАНОВСКИ САМОИЛ
Роден 1970 година. ипломиран актер, вработен во Театар „Џинот” Велес. Околу стотина остварени ликови и над 30 години професионална посветеност на својата професија.

7. САЛЏИЕВСКИ МАРКО

8. ФОТЕВА МАНЕВСКА ТЕОДОРА

9. ПАНЕВ АНТОНИО
Роден 1967 година. Дипломиран економист на Економски факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје. Работи како финансиски аналитичар во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Претходно работно искуство како сениор ревизор во PricewaterhouseCoopers – Скопје. Искуство и познавање на деловната практика во државата и регионот остварено преку ревизии, физибилити студии и анализи во врвни компании, банки, хуманитарни организации изготвени според меѓународни сметководствени стандарди. Се залага за подигање на свеста за одговорност во работењето, здрава животна средина и благосостојба на луѓето.

10. ОЛУМЧЕВА ТАТЈАНА
Родена 1953 година. Пензионер.

11. ТРИФУНОВСКИ ЈАНИ

12. СТОШИЌ АЛЕКСАНДАР

13. ДИМИТРОВСКА ВИОЛЕТА
Родена 1948 година. Пензионер.

14. МОЛЧАНОВ ЗОРАН

15. КРСТЕВСКА САЊА

16. КУБЕЛКА МАРТИН

17. ТЕОДОСИЕВСКИ ГОРАН

18. СТЕВИЌ МАРИЈА

19. БЕТИНСКА ГОРДАНА
Родена 1969 година. Приватен сопственик.

20. ЛЕВКОВ ВЛАДИМИР